2020-08-18

Lapse: A Forgotten Future

Lapse: A Forgotten Future


🍎 Giới thiệu:

Cứu rỗi cả một đất nước - hay hủy hoại nó - trong một thế giới hậu khải huyền được đặt sau năm 2075.

Chỉ với những thao tác gạt tay đơn giản, trái hoặc phải, vận mệnh của cả đất nước là tùy thuộc vào bạn, vào những quyết định khó khăn mà bạn phải đưa ra để giải quyết nhiều tình huống và vấn đề của đất nước. Tuy nhiên hãy cẩn thận, dẫn dắt một đất nước không hề đơn giản. Thứ gì đó bí ẩn đã đưa cả nhân loại đến một sự rối ren và bất ổn, dẫn đến hàng loạt chiến tranh, bệnh dịch và nạn đói. Chẳng ai nhớ cái gì đã làm cho thế giới thành ra như bây giờ, chẳng ai biết vì sao những sự kiện tồi tệ lại liên tục ảnh hưởng cả thế giới, và cũng không ai giải thích được tại sao bạn lại luôn vực dậy được cả quốc gia khi có ai đó cố tình phá hoại nó.

Vì thế nên hãy thận trọng, thật sáng suốt trước mỗi quyết định, vì thứ gì xảy ra cũng có nguyên nhân cả. Bất kì sự kiện nào cũng có thể đưa bạn đến chiến thắng nếu bạn biết tận dụng nó, nhưng cũng có thể, sau cùng đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của bạn. Ai là bạn, ai là thù? Thật khó để chỉ rõ trong một thế giới phức tạp đầy rẫy sự phản bội, người ngoài hành tinh, thực thể sinh học và những thần thoại cổ xưa. Quyết định của bạn một khi đã được lựa chọn sẽ không thể bị đảo ngược và bạn sẽ phải tiếp tục đưa ra quyết định trong cuộc đua với thời gian.


Lead an entire nation to salvation – or destruction – in a post-apocalyptic world set beyond the year 2075.

With a simple swap of your finger, left or right, you’ll be able to decide of this Nation’s destiny, taking hard decision about different quests and problems, that will be brought to your presidential attention. Be careful though: leading has never been easy and it will be even more challenging in a similar world. Something mysterious has thrown the whole future humanity in a deep confusion, causing a continuous stream of events as wars, illness, famine. No one seems to recall what started this all, no one seems to know anything about the odd events that keeps involving the planet, no one can explain why you seem to rise every time someone tries to keep you down.

So be careful, and think long and hard each and every decision, because nothing happens by chance. Every single event might help you reach your final victory, but at the same time it could be the reason of your failure. Who will be your friend, and who will be your enemy? Hard to say in such a complex world filled with betrayals, aliens, bionic beings and ancient myths. What’s done is done, and you can just play your cards as well as you can in this inevitable race against time.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

1.6 | iOS ≥ 10.0

Cập nhật: 2020-08-18


Server1 Server2 Server3

tags: id1509252675 1509252675 com.cornagostefano.lapse Make your choices Lapse A Forgotten Future Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: