2023-09-03


🍎 Giới thiệu:

⭐ Vmake++ Hacked by tuandb

 • Mở khoá các tính năng trả phí

 • ⭐ Vmake - AI Photo/Video Editor

  Vmake is an AI-powered video editing app that has the potential to thrust your marketing content to the forefront. Our goal is to make easy and creative video editing accessible to everyone. Users with zero editing knowledge can create photos and videos with a professional look and feel. More importantly, Vmake seeks to establish a partnership with you and facilitate the expansion of your business.

  This new version hosts a plethora of fresh features, including smart marketing video generation, magic backgrounds, object removal and AI-powered copy generation. At the same time, the refinement of video templates and features such as image quality enhancement, eraser, and watermark removal has also been addressed.

  Popular Features:
  Smart Marketing Video Generation: Our cutting-edge AI generation technology and algorithm enable convenient production of high quality content.
  Magic Background: Remove the background of an uploaded photo, or replace the background with a description. Your creation has no limits.
  Object Replacement: Whether it's interior design or product manuals, this function can seamlessly replace elements and elevate the prominence of your content.
  AI Copy Generation: Produce stylish copy according to a given description, enhancing the visual appeal of your videos or graphic design.
  Aesthetic Video Templates: A wide selection of professional video templates that satisfy the diverse needs of catering businesses, online services, the clothing sector, and beyond.
  Application scenarios: Marketing images on e-commerce websites, posters on social platforms, and short videos for product promotions.
  We cherish the efforts to realize each idea. It is our number one goal to see your Vmake content adored by the intended audience. We will continue to refine our product according to market trends, hoping to deliver the most effective user experience. Allow Vmake to facilitate your entrepreneurial dreams with style and efficiency.


  --------------------------------------

  Vmake là ứng dụng chỉnh sửa video sử dụng AI, có khả năng đẩy nội dung tiếp thị của bạn lên hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người có thể chỉnh sửa video thật dễ dàng và sáng tạo. Người dùng không có kinh nghiệm chỉnh sửa có thể tạo ảnh và video chuyên nghiệp từ hình thức đến nội dung. Quan trọng hơn, Vmake tạo cơ hội thiết lập quan hệ đối tác với bạn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng việc kinh doanh của bạn.
  Phiên bản mới này có rất nhiều tính năng mới, bao gồm tạo video tiếp thị thông minh, hình nền ma thuật, loại bỏ đối tượng và tạo bản sao sử dụng AI. Đồng thời, quy trình tinh chỉnh mẫu video và các tính năng như nâng cao chất lượng hình ảnh, tẩy và xóa hình mờ cũng được cải thiện.

  Tính năng phổ biến:
  Tạo video tiếp thị thông minh: Thuật toán và công nghệ tạo nội dung bằng AI tiên tiến của chúng tôi cho phép sản xuất nội dung chất lượng cao một cách thật thuận tiện.
  Nền ma thuật: Xóa nền của ảnh đã tải lên hoặc thay thế nền theo mô tả. Giúp khả năng sáng tạo của bạn vượt mọi giới hạn.
  Thay thế đối tượng: Bất kể là thiết kế nội thất hay hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chức năng này có thể thay thế các thành phần một cách liền mạch và tăng độ nổi bật cho nội dung của bạn.
  Tạo nội dung bằng AI: Tạo nội dung với phong cách riêng theo mô tả cho trước, nâng cao sức hấp dẫn trực quan của video hoặc thiết kế đồ họa của bạn.
  Mẫu video thẩm mỹ: Nhiều lựa chọn mẫu video chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống, dịch vụ trực tuyến, lĩnh vực thời trang, v.v.
  Kịch bản ứng dụng: Hình ảnh tiếp thị trên các trang web thương mại điện tử, poster trên nền tảng truyền thông xã hội và video ngắn để quảng bá sản phẩm.
  Chúng tôi trân trọng những nỗ lực hiện thực hóa từng ý tưởng. Mục tiêu số một của chúng tôi là chứng kiến nội dung Vmake của bạn được yêu thích bởi đối tượng khán giả mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh sản phẩm của mình theo các xu hướng thị trường, với mong muốn mang lại trải nghiệm người dùng hiệu quả nhất. Hãy để Vmake góp phần hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh của bạn, thật phong cách và hiệu quả.

  ... Read more


  Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  1.1.700 | iOS ≥ 13.0

  Cập nhật: 2023-04-27


  Server1 Server3 Server4

  2.0.010 | iOS ≥ 13.0

  Cập nhật: 2023-05-30


  Server1 Server2 Server3

  2.0.320 | iOS ≥ 13.0

  Cập nhật: 2023-09-03


  Server1 Server2 Server3 Server4

  Vmake++_com.pixocial.beautyplusvideo BeautyPlus Video++_com.pixocial.beautyplusvideo BeautyPlus Video++「Pro」BeautyPlus Video - AI Editor tags: id1592035837 1592035837 com.pixocial.beautyplusvideo Beauty Plus Video BeautyPlus Video-ストーリー&動画エディ BeautyPlus Video - AI Editor
  Edit videos just like photos Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: