2023-09-29


🍎 Giới thiệu:

Biến các bức ảnh của bạn thành những bức vẽ với Brushstroke.

Brushstroke biến đổi ảnh của bạn thành những bức vẽ đẹp trong một cú nhấp chuột. Chỉnh sửa, ký tên, và chia sẻ tác phẩm của bạn trên Instagram, Twitter, và Facebook. Muốn in tác phẩm nghệ thuật của bạn? Chúng tôi đã hợp tác với CanvasPop để cung cấp các bản in vải chất lượng tốt nhất. Chọn một khung và kích thước, và bạn sẽ nhanh chóng có kiệt tác của mình và treo trên tường của bạn.

Để tạo nên tác phẩm đặc biệt hơn, hãy thử chuyển đổi các video của bạn thành các bức tranh chuyển động đáng kinh ngạc ở độ phân giải lên đến 4K với Video dạng tranh vẽ.

Các tính năng:

• Tự động biến những bức ảnh của bạn thành một trong nhiều phong cách hội họa
• Trải nghiệm với các bảng màu khác nhau
• Điều chỉnh bức tranh của bạn để có được diện mạo phù hợp
• Chọn từ một loạt các bức tranh sơn dầu và các bề mặt
• Ký vào bức tranh của bạn để cá nhân hóa
• Chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của bạn trên Instagram, Twitter, and Facebook
• In tác phẩm nghệ thuật của bạn và vận chuyển ngay đến trước cửa nhà của bạn
• Chuyển đổi video của bạn thành nghệ thuật với Video dạng tranh vẽ (yêu cầu iPhone 5S, iPad Air, iPod Touch 6 hoặc mới hơn)


Turn your photos into paintings with Brushstroke.

Brushstroke transforms your album photos and snaps into beautiful paintings in one touch. Edit, sign, and share your work on Instagram, Twitter, and Facebook. Want your artwork printed? We've teamed up with CanvasPop to provide the best quality canvas prints available. Pick a frame and size, and you’ll have your masterpiece delivered and hanging on your wall in no time.

For something extra special, try transforming your videos into incredible moving paintings at up to 4K resolution with Video Paintings.

Features:

• Automatically transform your photos into one of many painting styles
• Load photos from your Camera Roll and other Albums
• Take snaps and watch them transform instantly
• Experiment with different color palettes
• Adjust your painting to get just the right look
• Select from a variety of canvases and surfaces
• Sign your painting to personalize it
• Share your art on Instagram, Twitter, and Facebook
• Have your art printed and shipped right to your doorstep
• Transform your videos into art with Video Paintings (requires iPhone 5S, iPad Air, iPod touch 6 or later)

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

3.9.7 | OS ≥ 8.1

Cập nhật: 2023-04-19


Server1 Server2 Server3

3.9.9 | OS ≥ 11.0

Cập nhật: 2023-09-29


Server1 Server2 Server3

tags: id824421012 824421012 com.codeorgana.brushstroke Turn photos into paintings Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: