2023-04-16


🍎 Giới thiệu:

⭐ Clock Face++ Hacked by tuandb

 • Mở khoá các tính năng trả phí

 • ⭐ Clock Face - desktop time

  Mặt đồng hồ(Clock Face), chứa nhiều bộ mặt đồng hồ kim đồng hồ analog. Thiết bị của bạn cần đồng hồ đẹp như vậy
  Clock Face - Analog clocks, Large clock dial display time

  - Nhiều bộ mặt đồng hồ đẹp, chuyển bằng cách vuốt sang trái và sang phải.
  - Đặt báo thức không giới hạn, Hỗ trợ chức năng báo lại.
  - Chuông kêu hàng giờ, giọng nói phát sóng thời gian hiện tại.

  Clock Face, contains multiple sets of analog clock dials. Your device needs such a beautiful clock
  - Multiple sets of beautiful clock dials, switch by swiping left and right.
  - Set Unlimited Alarms, Support snooze function.
  - Hourly chime, voice broadcast current time.

  ... Read more


  Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  2.12 | OS ≥ 10.0

  Cập nhật: 2023-04-16


  Server1 Server2 Server3 Server4

  tags: id1435058152 1435058152 com.analogclock.clockface ClockFace アナログ時計 - デスクトップ時間ウィジェット,目覚まし時計 表盘时钟 - 桌面全屏模拟时钟报时,灵动岛锁屏时间日历小组件 시계 얼굴 - 아날로그 시계,데스크탑 시간 위젯 đồng hồ kim - máy tính để bàn Clock Face - desktop time đồng hồ kim - máy tính để bàn Home Screen clock widgets thời gian trên màn hình chính Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: