2023-05-28

English Alphabet: Letter ABC

English Alphabet: Letter ABC


🍎 Giới thiệu:

This app is an professional tool for learning and training of English letters, and can effectively correct pronouncing and writing of letters.

The app has the following features:

1. Use the articulator animation to show the process and techniques of pronunciation of each letter.
2. Use the animation to show the writing order of each letter, including the general writing and curlicue writing.
3. Select over 300 high-frequency common words to aid learning letters, and provide high-quality female and male sounds.
4. Provide several effective training: letter case conversion, alphabetically training, pronouncing training and listening training.
5. Provide exclusive physical voiceprint analysis of your sounds and standard pronunciation to help understand the essence of pronunciation.
6. Provide a powerful audio player that can adjust the rate of speed, arbitrary switching, single loop, list loop, and so on.


-----------------

Học 26 chữ cái tiếng Anh thông qua ứng dụng này có thể sửa hiệu quả thứ tự phát âm và viết của các chữ cái.

Các tính năng chính là:

1. Sử dụng hoạt hình để chứng minh quá trình và thủ thuật phát âm của mỗi chữ cái.
2. Sử dụng hoạt hình để hiển thị thứ tự viết của mỗi chữ cái.
3. Hơn 300 từ vựng phổ biến được lựa chọn để hỗ trợ việc học chữ cái và cung cấp hai phát âm chất lượng cao là giọng nữ và giọng nam.
4. Cung cấp một loạt các đào tạo: chữ hoa và chữ thường chuyển đổi với nhau, sắp xếp các chữ cái, đọc chính tả và đọc to các chữ cái.
5. Ghi lại cách phát âm của riêng bạn, so sánh với phát âm tiêu chuẩn, độc quyền cung cấp phân tích âm thanh vật lý và phát lại đồng bộ, giúp hiểu bản chất của phát âm của mỗi chữ cái.
6. Được xây dựng trong một máy nghe nhạc giọng nói mạnh mẽ.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

23.05.28 | OS ≥ 12.0

Cập nhật: 2023-05-28


Server1 Server2 Server3

tags: id1071029816 1071029816 cn.liuanke.Alphabet Học 26 chữ cái Bảng chữ cái tiếng Anh - ABC Easy to Learn Sound & Cursive Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: