2024-05-24


🍎 Giới thiệu:

Now with Notes, new themes, widgets and more!

STREAKS. The to-do list that helps you form good habits.
Apple Design Award winner.

Track up to 24 tasks you want to complete each day. Your goal is to build a streak of consecutive days.

* Tasks sync across all of your devices using iCloud.
* Share your tasks with other Streaks users so they can encourage you and keep your accountable
* Streaks automatically knows when you complete tasks linked to the Health app
* Streaks reminds you automatically when you need to complete a task
* Record daily notes for your tasks
* You can also create negative tasks to break bad habits
* Create timed tasks to track mindfulness, brushing your teeth, or anything

“I was smoking 15 cigarettes each day. Streaks helped me to quit smoking by reducing and then eliminating my daily use.” - Ben, Adelaide.

Streaks is a highly customizable habit tracker, including:

* 78 different color themes
* Over 600 task icons to choose from
* Choose how often a task needs to be completed or repeated
* View your current and best streak, and a whole range of other statistics

“I've now reduced my coffee intake by 70% with Streaks, something I struggled with for 5 years. It's a life changing app to me.” - Otávio, Chicago.

Questions, suggestions or other feedback? Please email support@streaks.app, or tweet us @TheStreaksApp.

If you like Streaks, please leave us a review! Your reviews enable us to keep improving and updating the app.

----

STREAKS® is a registered trademark of Crunchy Bagel Pty Ltd.


---------------------------------------

Now with Notes, new themes, widgets and more!

STREAKS. Danh sách việc cần làm giúp bạn hình thành thói quen tốt.
Giải thưởng thiết kế Apple

Theo dõi đến 24 nhiệm vụ bạn muốn hoàn tất mỗi ngày. Mục tiêu của bạn là hình thành thói quen hoàn tất nhiệm vụ trong nhiều ngày liên tục. Streaks làm việc với ứng dụng Sức khỏe để giúp bạn đạt được các mục tiêu khỏe đẹp.

TÍNH NĂNG:
* Tùy chỉnh màu sắc ứng dụng
* Hàng trăm biểu tượng để lựa chọn
* Thông báo lời nhắc tùy chỉnh giúp bạn đi đúng hướng
* Xem thói quen hiện tại và tốt nhất của bạn, cũng như thống kê hoàn thành của bạn
* Streaks tự động nắm bắt khi bạn hoàn tất các nhiệm vụ về Sức khỏe
* Phá vỡ thói quen xấu bằng nhiệm vụ phản đối

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ý hoặc phản hồi nào khác, vui lòng gửi email đến support@streaks.app, hoặc tweet chúng tôi @TheStreaksApp.

Nếu bạn yêu thích Streaks, vui lòng để lại đánh giá cho chúng tôi! Các đánh giá sẽ được thiết lập lại mỗi lần chúng tôi phát hành bản cập nhật nên chúng tôi luôn tin tưởng vào sự hỗ trợ của bạn.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

9.5.1 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2024-01-19


Server1 Server2

9.8.8 | OS ≥ 15.2

Cập nhật: 2024-05-14


Server1 Server2 Server3

tags: id963034692 963034692 com.streaksapp.streak Việc cần để tạo thói quen. The habit-forming to-do list Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: