2024-02-15


🍎 Giới thiệu:

Đo bất cứ gì với CamToPlan! Theo chiều ngang và chiều dọc! Chiều dài, khoảng cách, diện tích của bất kỳ bề mặt nào... Đo lường mọi thứ bằng thước đo ảo và thước dây này nhờ vào thực tế tăng cường và ARKit.

Hiện nay, bạn có thể đo chiều dài dễ dàng hơn so với thiết bị đo laser hoặc bất kỳ công cụ đo nào khác. Bạn có thể vẽ các đường đo của mình ở chế độ 3D nhờ camera trực tiếp trên video của điện thoại hoặc máy tính bảng. Xuất bản vẽ của mình thành định dạng PDF, PNG hoặc DXF. CamToPlan là ứng dụng đo AR, giúp bạn đo từ camera!

Dù dùng cho cá nhân hay chuyên nghiệp, hãy luôn đo như một chuyên gia. Nhờ thực tế ảo_R), bạn có thể đo sàn, kích thước của tường, cửa sổ, cửa ra vào hoặc toàn bộ ngôi nhà trong vài giây. Không cần thước dây hoặc thước kẻ nữa!

Ứng dụng này có nhiều cách sử dụng cho mọi người:
- Sử dụng cá nhân: ứng dụng đo chiều dài cho những người yêu thích DIY!
- Chuyên gia bất động sản (đại lý bất động sản, trang trí thiết kế nội thất hoặc nhà thiết kế, kiến ​​trúc sư, trắc địa viên, cố vấn năng lượng,...): ứng dụng này sẽ giúp bạn tạo ra sơ đồ của một ngôi nhà, căn hộ, một phòng riêng trong căn hộ.
- Công nhân xây dựng có thể sử dụng để đo lường nhanh chóng: thợ đổ bê-tông, thợ lát gạch, thợ ráp thảm, họa sĩ, thợ làm vách khô, thợ trát vữa, thợ xây, thợ mộc, thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ lợp mái,...
- Dành cho người làm vườn, thợ đo địa hình, thợ xây bể bơi và bảo trì, thợ đào đất, chở đất, thợ đấu: bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này ngoài trời
- Chuyên gia dự toán chi phí: ứng dụng đo chiều dài này có thể lập dự toán giá, đây sẽ là trợ lý tuyệt vời cho người kiểm tra thi công, kỹ thuật viên nghiên cứu giá, nhà kinh tế học,...
- Ngành xây dựng: quản đốc, quản lý cơ sở hoặc kỹ sư có thể bỏ đi thước dây và thước kẻ của họ để tiến hành kiểm tra đo nhanh

Làm thế nào để sử dụng ứng dụng đo này?
Ứng dụng hoạt động dựa trên ARKit của Apple. Các thuật toán học máy kết hợp dữ liệu từ cảm biến của thiết bị (gia tốc kế, con quay hồi chuyển,...) với phép đo hành trình để phân tích thời gian thực video của máy ảnh và dựa vào chi tiết của hình ảnh để quét môi trường và tìm vị trí cũng như góc quay của thiết bị .

Vui lòng lưu ý:
- bạn có thể đo bằng đơn vị mét (mét, centimet) hoặc đơn vị hoàng gia (feet, inch)
- ứng dụng đo khoảng cách theo chiều ngang (= trên mặt đất) và theo chiều dọc!
- không cần phải di chuyển nội thất ra khỏi phòng để đo. Ứng dụng xác định giao điểm giữa sàn và mục tiêu, ngay cả khi bị ẩn đi.
- Ứng dụng có thể gặp khó khăn với một số loại gạch.
- Độ chính xác không được đảm bảo.
- bạn có thể di chuyển trong khi đo để đến gần điểm mục tiêu của mình hơn, để đạt độ chính xác tối đa, ngay cả khi mục tiêu bị ẩn và được tính bằng phép ngoại suy.


--------------------- Measure anything with CamToPlan! Horizontally and vertically! Length, distance, area of any surface… Measure everything with this virtual ruler and tape measure thanks to augmented reality.

Measuring a length is now easier than with a laser meter or any other measure tool. You draw your measurement lines in 3D thanks to the camera directly on the video of your phone or tablet. You export your plans in PDF, PNG or DXF. CamToPlan is the AR measuring app that brings your measures from cam…to…plan !

For personal or professional use, always measure like a pro. Thanks to Virtual Reality_R), you can measure floors, dimensions of walls, windows, doors or a whole home in a few seconds. No more tape measure or ruler needed!

This app has infinite applications for everybody:
- Personal use: the length measure app for the handyman who loves DIY !
- Real estate professionals (real estate agent, interior design decorator or designer, architect, topographer, energy adviser...): this app will help you make a floorplan of a house, apartment, a specific room of a flat.
- Construction workers can use it to quickly measure jobs : concreter, tile layer, carpet fitter, painter, drywall guy, plasterer, builder, carpenter, electrician, plumber, slater...
- For gardener, landscaper, swimming pool builders and maintenance, digger, earth-moving, navvy: this app also works outside
- Cost estimation professionals: this length measure app can make pricing estimates, it will be a great assistant for quantity surveyor, price studies technician, economist…
- Building industry: foreman, site manager or engineer can drop their tape measure and ruler to perform a quick measurement check

How does this measuring app work?
It relies on ARKit by Apple. Machine learning algorithms combine the device sensors data (accelerometer, gyroscope…) with odometry which analyses in real time the video of the camera and relies on visual details of images, in order to scan the environment and find the position and rotation angle of the device.

Please note:
- you can measure in metric (meters, centimeters) or imperial units (feet, inches)
- the app measures distances horizontally (= on the ground) and vertically!
- no need to remove the furniture from the room for measurements. The application determines the intersection between the floor and the target, even if it is hidden.
- The application may have difficulty with some types of tiles.
- The accuracy is not guaranteed.
- you can move while performing measurements to get closer to your target point, for maximum precision, even if it is not visible and calculated by extrapolation.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

3.8 | OS ≥ 11.3

Cập nhật: 2022-08-08


Server1 Server2 Server3

3.9 | OS ≥ 16.0

Cập nhật: 2024-02-15


Server1 Server2 Server3

tags: id1300697619 1300697619 com.tasmanic.cam2planpro Plan & đo khoảng cách Floor plan & length in AR Camtoplan Ruler cam 2 plan pro Cam To Plan Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: