2023-03-22


🍎 Giới thiệu:

⭐ Facebook No Ads iPA sử dụng Facebook No Ads của Hao Nguyen (haoict).

⭐ Facebook No Ads có một số chức năng như sau:

 • Gỡ quảng cáo: gỡ quảng cáo ở News Feed và Video.
 • Tải video (hiện tại chưa hỗ trợ tải Reels): ấn giữ vào video để lưu.
 • Tải story : nhấn vào nút download ở phía dưới bên phải để tải. Đối với story nào có bình luận anh em bấm giữ vào story để nó mất cái bình luận sau đó bấm tải.
 • Tắt đã xem story: xem story mà người kia không biết.

 • ⛔ Lưu ý: các chức năng trên là mặc định, không có tùy chỉnh bật hay tắt.

  Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  402.0 (T1.4.1) | OS ≥ 13.4

  Cập nhật: 2023-02-22
  iPA by iOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  407.1 (T1.4.1) | OS ≥ 13.4

  Cập nhật: 2023-03-25
  iPA by iOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  410.0 (T1.4.1) | OS ≥ 13.4

  Cập nhật: 2023-04-14
  iPA by iOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  tags: id284882215 284882215 com.facebook.Facebook fb, facebook, nhan ban, nhân bản, song song, clone, mod, noads Download Facebook ipa Download Facebook No Ads ipa Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: