2023-12-29


🍎 Giới thiệu:

⭐ MessengerLSN có những tính năng như sau:

 • Chặn quảng cáo.
 • Chặn thông báo đã đọc tin nhắn.
 • Chặn thông báo đã xem story.
 • Tăng thời gian upload story tối đa 15 phút (bắt đầu từ phiên bản 397.0)
 • Có thông báo nếu cài bằng TrollStore (sử dụng bản chính không phải bản clone).

 • ⭐ Bug đã ghi nhận trong quá trình test:

 • Không thể gọi.
 • Crash 1 lần duy nhất khi vào đọc tin nhắn.

 • Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  401.0 | OS ≥ 12.4

  Cập nhật: 2023-03-25
  iPA byiOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3

  401.0 (Clone) | OS ≥ 12.4

  Cập nhật: 2023-03-25
  iPA byiOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  439.0 | OS ≥ 12.4

  Cập nhật: 2023-12-29
  iPA byiOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  439.0 (Clone) | OS ≥ 12.4

  Cập nhật: 2023-12-29
  iPA byiOS CodeVN


  Server1 Server2 Server3 Server4

  tags: id454638411 454638411 com.facebook.Messenger mess, clone, nhanban, nhân bản, nhânbản, nhan ban, Messenger LSN, MessLSN, Mess LSN Text, audio and video calls Download MessengerLSN ipa Download Messenger ipa Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: