2024-01-25


🍎 Giới thiệu:

Cắt, nướng, hầm và hơn nữa.

Phiên bản mới nhất của Cooking Mama đã có mặt ở Apple Arcade!

Chọn nguyên liệu và dụng cụ nấu, rồi tìm món ăn!
Trong Cooking Mama: Cuisine!, bạn sẽ tìm công thức bằng cách chọn nguyên liệu và dụng cụ nấu.
Khi tìm được món phù hợp, bạn sẽ bắt đầu nấu ăn!
Thử kết hợp nhiều thứ để khám phá các món ăn mới.

Trải nghiệm nấu ăn với thao tác đơn giản!
Cooking Mama đem đến cho bạn trải nghiệm nấu ăn qua các trò mini game vui nhộn.
Cắt, nướng và hơn nữa. Bạn sẽ nấu bằng các nguyên liệu giống như thật.

Nấu và làm phong phú Sổ Công Thức của bạn!
Sau khi kết hợp nguyên liệu và hoàn thành, món ăn sẽ được lưu vào Sổ Công Thức.
Hãy thử kết hợp nhiều nguyên liệu để làm phong phú Sổ Công Thức.

Nguyên liệu và dụng cụ nấu thay đổi hằng ngày!
Nguyên liệu và dụng cụ nấu thay đổi hằng ngày.
Món ăn cũng thay đổi theo ngày, nên bạn có thể tạo rất nhiều món ăn.

Hãy dùng điểm nấu ăn để nhận quà!
Thu thập điểm nấu ăn bằng cách hoàn thành món ăn, để nhận trang phục và phụ kiện mới cho Mama.

Nguyên liệu và món ăn mới sẽ được bổ sung sau khi cập nhật.


---------------------- Chop, bake, stew, and more.

The latest Cooking Mama is available on Apple Arcade!

Choose ingredients and cooking tools, then find a dish!
In Cooking Mama: Cuisine!, find recipes by choosing ingredients and cooking tools.
Start cooking when you've found a combination that works!
Try to find different combinations to see what dishes you can make.

Experience cooking with easy to use controls!
Cooking Mama allows you to experience cooking via fun and easy mini games.
Cut, bake, and more. Use ingredients just like you would in real life.

Cook and enrich your recipe book!
Ingredient combinations and finished dishes will be recorded in your recipe book.
Search for ingredient combinations to enhance your recipe book.

The ingredients and cooking tools change every day!
Ingredients and cooking tools change every day.
The dishes you can make change daily, so you can make a different dish each day of the week.

Use your cooking points to get gifts!
Collect cooking points by completing dishes to get new designs for Mama's outfit and accessories.

New ingredients and dishes will be added through updates.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

1.5.0 | OS ≥ 13.0

Cập nhật: 2023-04-28


Server1 Server2 Server3

1.8.0 | OS ≥ 13.0

Cập nhật: 2023-09-15


Server1 Server2 Server3

1.12.0 | OS ≥ 13.0

Cập nhật: 2024-01-25


Server1 Server2 Server3

tags: id1563901930 1563901930 jp.co.ofcr.cmA00 Master the kitchen Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: