2023-08-24


🍎 Giới thiệu:

⭐ File Master++ Hacked by tuandb

 • Mở khoá các tính năng trả phí

 • ⭐ File Master - document manager

  File Master, quản lý tập tin, Quản lý tập tin Almighty. Nhập khẩu video, âm thanh, hình ảnh và các tài liệu khác theo nhiều định dạng Dễ dàng.
  Hỗ trợ chơi các định dạng rmvb, mp4, mkv, avi, wma, flv, wav, wmv, 3gp, mov, m4a và các tệp âm thanh và video khác.
  Trình duyệt hoàn hảo epub, txt, chm, pdf, zip, rar, 7z và các định dạng khác của tài nguyên tài liệu. Duyệt qua epub, txt, chm, pdf, zip, rar, 7z và các định dạng khác của tài nguyên tài liệu

  - Khóa mật mã, hỗ trợ bảo vệ khóa vân tay điện thoại, bảo vệ ảnh cá nhân, video của bạn và vân vân
  - Truyền tệp, cùng môi trường WiFi, truyền tải tài nguyên tài liệu dễ dàng bằng trình duyệt của máy tính
  - Nhập ảnh và video hàng loạt từ album điện thoại
  - Hỗ trợ giải nén tệp nén: zip, rar, 7z, cbz, cbr, tar, gzip.

  Liên hệ chúng tôi: junjie_ruan@163.com

  ------------------English--------------------
  File Master - document manager
  File reader,transfer,browser

  File Master, Almighty File Manager. Import video, audio, images and other documents of various formats Easily.
  Support for playing rmvb, mp4, mkv, avi, wma, flv, wav, wmv, 3gp, mov, m4a and other audio and video files in various formats.
  Perfect browsing epub, txt, chm, pdf, zip, rar, 7z and other formats of document resources. Browse epub, txt, chm, pdf, zip, rar, 7z and other formats of document resources

  - Passcode lock, support the phone fingerprint lock protection, protect your private photos, videos and so on
  - File transfer, the same WiFi environment, easy transmission of document resources by the computer browser
  - Bulk import photos and videos from phone albums
  - Support decompress the compressed file: zip, rar, 7z, cbz, cbr, tar, gzip.

  ... Read more


  Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  2.9 | OS ≥ 8.0

  Cập nhật: 2023-04-14


  Server1 Server2 Server3 Server4

  2.10 | OS ≥ 10.0

  Cập nhật: 2023-05-25


  Server1 Server2 Server3

  2.12 | OS ≥ 10.0

  Cập nhật: 2023-08-24


  Server1 Server2 Server3 Server4

  File Master++_com.filemanger.filemastor tags: id1310286260 1310286260 com.filemanger.filemastor FileMaster Quản tập tin 文件大师 - 图片、音视频文档管理器 ファイルマネージャ - ドキュメント,写真や動画の管理 파일 관리자 - 문서, 사진, 동영상 파일 탐색기 quản lý tập tin & trình xem File Master - document manager File Master - document manager quản lý tập tin & trình xem File reader,transfer,browser chuyển,trình đọc,trình duyệt Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: