2023-04-16


🍎 Giới thiệu:

⭐ Video Splitter++ Hacked by tuandb

 • Mở khoá các tính năng trả phí

 • ⭐ Video splitter - Split Videos

  Chia các video dài của bạn thành các video ngắn hơn như 10 giây, 15 giây ...
  Nếu bạn muốn gửi video qua mạng xã hội thì không thể gửi được vì dung lượng video quá lớn. Bạn có thể chia video dài thành các đoạn nhỏ hơn và chia sẻ chúng.

  - Tự động tách: Tự động chia video dài thành video ngắn có thời lượng cố định
  - Tách tự do: Trượt thanh trượt theo cách thủ công để chọn điểm tách để tách
  - Quản lý video ngắn: Các video ngắn đã chia nhỏ được sắp xếp theo danh sách, thuận tiện cho việc chia sẻ và lưu.
  - Nén video: Nén kích thước tệp video bằng cách nén tốc độ bit và tốc độ khung hình của video.
  Split your long videos into shorter videos like 10s, 15s...
  If you want to send the video via social network, it cannot be sent because the video size is too large. You can split long videos into smaller segments and share them.

  - Auto Split: Automatically split long videos into short videos of fixed duration
  - Free Split: Manually slide the slider to select the split point to split
  - Short video management: The split short videos are arranged in a list, which is convenient for sharing and saving.
  - Video Compression: Compress video file size by compressing video bit rate and frame rate.

  ... Read more


  Video/Screenshots

  🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

  1.0 | OS ≥ 10.0

  Cập nhật: 2023-04-16


  Server1 Server2 Server3 Server4

  Video Splitter++_com.editvideos.splitvideo tags: id6443927426 6443927426 com.editvideos.splitvideo bộ chia video EditVideoSplit Edit VideoSplit EditVideo Split VideoSplitter Video splitter - Split Videos 视频分割 - 视频切割截取分段,短视频压缩制作分享 ビデオ分割 - 長い動画を短いビデオに分割する,圧縮する 비디오스플리터 - 긴비디오를짧은비디오로분할,압박 붕대 bộ chia video - chia nhỏ video Video splitter - Split Videos bộ chia video - chia nhỏ video cut long story to small clips chia dài thành video ngắn,nén Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

  0 bình luận: