2023-05-18

Expert Golf – iGolfrules

Expert Golf – iGolfrules


🍎 Giới thiệu:

▸ GOLF DIGEST wrote: “Image rulings in 3-D on every possible on-course conundrum.”
▸ WALL STREET JOURNAL wrote: “An essential resource for solving any in-game confusion.”
▸ GOLF MAGAZINE wrote: “Simply choose where your ball lies and the object you want relief from, and iGolfrules instantly directs you to the correct ruling.”
▸ OFFICIALLY recommended by Apple; one of the world’s most popular sport apps (in the App Store top ten continually for many years).

iGolfrules by Expert Golf provides the answers to your rules questions in a matter of seconds. You have a virtual referee constantly at your side who helps you to use the golf rules to your benefit and utilize all the relief procedures available.

Why Expert Golf is better
▸ User-friendly and intuitive operation (a manual is superfluous).
▸ You find the right solution with a maximum of 3 clicks.
▸ More than 200 graphics, animated illustrations and videos.
▸ Focuses on practical situations and is easy-to-understand.
▸ Contains the rules for stroke play and match play.
▸ An interactive help tool tells you instantly whether you are entitled to free relief.
▸ Excellent customer ratings and top rankings in the App Store.
▸ Leading app for many years and improved with regular updates.

The application is based on “Golf Rules Quick Reference”, a multi-award winning international bestseller, which has been translated into over 20 languages and has sold more than 2.5 million copies. Conforms to USGA/ R&A rules valid as of 2023 (including free updates until the next rules revision).

If you are happy with our app we would be grateful if you would take a moment of your time to post a rating/ write a review in the App Store.
If, for whatever reason, you are not happy with the app or have any questions about it please contact our support team at support@expertgolf.com.


-----------------------------------------

▸ Báo GOLF DIGEST viết: “Các điều luật được thể hiện bằng ảnh 3-D cho mọi câu hỏi hắc búa trên sân.”
▸ Báo WALL STREET JOURNAL viết: “Nguồn tham khảo thiết yếu để giải quyết mọi điều không rõ trong khi chơi gôn.”
▸ Báo GOLF MAGAZINE viết: “Chỉ cần chọn vị trí quả bóng và vật thể tại nơi bạn muốn giải cứu, và iGolfrules tức thì mang điều luật đúng đắn đến cho bạn ngay.”
▸ Được Apple CHÍNH THỨC khuyến nghị; một trong các ứng dụng thể thao phổ biến nhất thế giới (liên tục đứng vững trong mười hạng đầu suốt nhiều năm trong App Store).

iGolfrules của Expert Golf trả lời các câu hỏi về luật cho bạn, chỉ trong vòng vài giây. Bạn có một trọng tài thực sự liên tục ở kế bên để giúp bạn sử dụng các điều luật gôn có lợi cho bạn và dùng đến mọi phương án giải cứu cho phép.

Tại sao Expert Golf tốt hơn
▸ Cách vận hành thân thiện và tự nhiên (không cần cẩm nang hướng dẫn).
▸ Bạn tìm ra giải pháp xử lý đúng với tối đa 3 lần nhấp máy.
▸ Hơn 200 hình, ảnh minh họa và videos.
▸ Tập trung vào các tình huống cụ thể và được làm dễ hiểu.
▸ Có các luật cả cho đấu gậy và đấu lỗ.
▸ Một công cụ trợ giúp tương tác mách nước ngay bạn có được phép giải cứu hay không.
▸ Được khách hàng đánh giá xuất sắc và được xếp vào các hàng đầu trong App Store.
▸ Ứng dụng dẫn đầu suốt nhiều năm và được hoàn thiện với thông tin cập nhật thường xuyên.

Ứng dụng dựa trên quyển “Luật Gôn Tham Khảo Nhanh” (“Golf Rules Quick Reference”), một quyển sách đắt hàng, đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và đã bán trên 2,5 triệu quyển. Phù hợp với bộ luật VGA/R&A/USGA 2023.

Expert Golf là ứng dụng duy nhất đưa vào iPhone mọi vấn đề mà một gôn thủ cần cho một vòng chơi gôn. Ứng dụng có tổng cộng 4 mô-đun. Bạn có thể cài thêm các mô-đun sau đây vào ứng dụng của bạn (có tính phí)
▸ GPS caddie
▸ Bảng ghi điểm & máy tính điểm Stableford
▸ Các lời khuyên về Golf

Nếu bạn hài lòng với ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích nếu bạn dành chút thời gian để đánh giá/ viết góp ý trong App Store.
Nếu, vì bất cứ lý do nào, bạn không hài lòng với ứng dụng hoặc có những câu hỏi nào về ứng dụng này, xin vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support@expertgolf.com.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

9.1 | iOS ≥ 12.0

Cập nhật: 2023-05-18


Server1 Server2 Server3

tags: id303484349 303484349 com.iphonewizard.iGolf Luật Gôn Tham Khảo Nhanh Golf Rules Made Easy Golf Rules Quick Reference Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: