2023-10-20


🍎 Giới thiệu:

The greatest .io game of all time is now on Apple Arcade! Join now!

Slither, eat, and survive!

The greatest .io game of all time is now on Apple Arcade. Win by collecting pellets in order to grow bigger and surround other snakes to beat them.

Join over 200 million players who have played Snake.io and participate in monthly live events to earn exclusive skins for your collection.

== How to Play Snake.io+ ==
- Cut in front of other snakes quickly to make them explode when they hit you head on
- After they explode into pellets, eat them as fast as you can to gain more mass
- Eject mass to boost your speed with one button
- Try to beat the highest score based on your length during a round
- Internet connection is not needed, play wherever, whether you are offline or online
- Compare with friends to see who has the highest best score

Controls are fine-tuned to have the precision and maneuverability to give you the edge in besting other snakes and for an amazing gameplay experience!


-------------------------
Trò chơi .io hay nhất mọi thời đại hiện đã có trên Apple Arcade. Tham gia ngay!

Trượt, ăn và sống sót!

Trò chơi .io hay nhất mọi thời đại hiện đã có trên Apple Arcade. Giành chiến thắng bằng cách thu thập các viên để lớn hơn và bao vây những con rắn khác để đánh bại chúng.

Tham gia cùng hơn 180 triệu người chơi đã chơi Snake.io và tham gia các sự kiện trực tiếp hàng tháng để kiếm trang phục độc quyền cho bộ sưu tập của bạn.

== Cách chơi Snake.io+ ==
- Cắt nhanh trước mặt những con rắn khác để khiến chúng phát nổ khi chúng đâm vào đầu bạn
- Sau khi chúng nổ thành viên, hãy ăn chúng càng nhanh càng tốt để tăng thêm khối lượng
- Đẩy khối lượng để tăng tốc độ của bạn bằng một nút bấm
- Cố gắng đánh bại số điểm cao nhất dựa trên độ dài của bạn trong một vòng
- Không cần kết nối Internet, chơi mọi lúc mọi nơi, bạn đang ngoại tuyến hoặc trực tuyến
- So sánh với bạn bè để xem ai là người có điểm cao nhất mới

Các điều khiển được tinh chỉnh để có độ chính xác và khả năng cơ động nhằm mang lại cho bạn lợi thế trong việc đánh bại những con rắn khác và để có trải nghiệm chơi trò chơi thú vị tuyệt vời!

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

1.0.0 | OS ≥ 13.0

Cập nhật: 2023-05-04


Server1 Server2 Server3

1.0.3 | OS ≥ 13.0

Cập nhật: 2023-10-20


Server1 Server2 Server3

tags: id6443553808 6443553808 com.kooapps.snakearcade Fun Battle Royale Snake Game Cuộc chiến rắn vui nhộn Royale Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: