2023-12-05

Ứng dụng dành cho TrollStore

🍎 Giới thiệu:

Apps Manager là một trình quản lý ứng dụng linh hoạt để quản lý dữ liệu ứng dụng của bạn được phát triển bởi TIGI Software.

Apps Manager có các tính năng như sau:

Sao lưu dữ liệu ứng dụng, bao gồm tất cả các file đã lưu, cài đặt, dữ liệu được lưu trong keychain…
Khôi phục dữ liệu ứng dụng.
Xóa dữ liệu ứng dụng, bao gồm tất cả các file, cài đặt, …
Mở nhanh vùng chứa ứng dụng, vùng chứa tài liệu hoặc nhóm ứng dụng.
Nhập/xuất sao lưu, bạn có thể sử dụng nó để truyền dữ liệu ứng dụng từ thiết bị của mình sang các thiết bị khác.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

1.8.4 (TrollStore) | OS ≥ 12.0

Cập nhật: 2023-12-05


Server1 Server2 Server3

tags: com.tigisoftware.ADManager ADManager AD Manager Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: