2024-01-25


🍎 Giới thiệu:

Badoo là mạng hẹn hò lớn nhất thế giới, với hơn 400 triệu người dùng và số lượng được đang được cập nhật. Vô số người sử dụng mỗi ngày trên khắp thế giới để trò chuyện, kết bạn, gặp gỡ và hẹn hò. Ngay bây giờ, chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn, chúng tôi sẽ tặng bạn cơ hội sử dụng Badoo Premium ở mức giá khuyến mãi! Bạn có thể biết những người đã thích bạn, nâng hồ sơ của bạn và một số tính năng độc quyền khác.

Ngoài những tính năng Badoo Premium, bạn cũng có thể:

- Trò chuyện, kết bạn và gặp gỡ những người mới
- Xem ai sử dụng Badoo ở gần đó
- Sử dụng các tính năng mới và đặc tính được cập nhật thường xuyên
- Thư giãn - quá trình xác thực hồ sơ chặt chẽ của chúng tôi có nghĩa là sẽ không có hồ sơ giả mạo
- Trượt sang trái và phải trên các hồ sơ

Vì vậy, hãy tham gia ngày hôm nay, và trở thành người mới nhất để tìm một ai đó đặc biệt trên Badoo!

Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản iTunes của bạn. Đăng ký của bạn sẽ tự động được gia hạn mới (tự động lấy phí), trừ khi việc tự động gia hạn được hủy bỏ ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc chu kỳ đăng ký hiện tại. Bạn có thể tắt tính năng tự động gia hạn bất kỳ lúc nào sau khi mua bằng cách đi tới mục cài đặt trong iTunes Store.
Nếu bạn chọn không tiếp tục đăng ký mua Badoo Premium, đơn giản bạn có thể tiếp tục sử dụng Badoo miễn phí.


--------------------- Badoo is the world’s largest dating network, with millions of users and counting. Countless people use it every day around the world to chat, date, meet and flirt. Now, for a limited time only, we are offering you the chance to enjoy Badoo Premium at a discounted price! You’ll be able to see who likes you, boost your profile, and a number of other exclusive features.

As well as these Badoo Premium features, you’ll also be able to:

- Chat, flirt and meet new people
- See who uses Badoo nearby
- Enjoy regular updates and new features
- Relax - our verification process means no catfish
- Swipe left and right on profiles

So join today, and become the latest person to find someone special on Badoo!

Payment will be taken from your iTunes account, and subscriptions will automatically renew, unless this auto-renewal is disabled at least 24 hours before the end of the current period. To switch off auto-renewal, go to your settings within the iTune store at any time after purchase. If you choose not to continue subscribing to Badoo Premium, you can simply continue using and enjoy Badoo for free.

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

5.336.0 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2023-10-25


Server1 Server2 Server3

5.345.0 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2023-12-22


Server1 Server2 Server3

5.346.0 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2024-01-08


Server1 Server2 Server3

5.347.0 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2024-01-15


Server1 Server2 Server3

5.348.1 | OS ≥ 14.0

Cập nhật: 2024-01-25


Server1 Server2 Server3

tags: id403684733 403684733 com.badoo.BadooSPP Kết bạn, Chat, Hẹn Hò Match, Date & Meet New People Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: