2024-05-20


🍎 Giới thiệu:

Biến thế giới của bạn thành một bộ phim hoạt hình sống động.

Được Apple chọn cho iTunes Rewind Hot Trends In Apps và là một App Store Essential.

"Một công nghệ thật tuyệt vời." - Terry White, www.bestappsite.com

"Ứng dụng hoạt hình trên mạng tuyệt vời nhất, và hoàn toàn đáng giá!" - Robin Rhys, AppAdvice Daily

ToonCamera là một ứng dụng video ảnh tuyệt vời biến thế giới của bạn thành một bộ phim hoạt hình sống động. Sử dụng các hiệu ứng hoạt hình và nghệ thuật thời gian thực để nạp liệu cho camera của bạn, ghi video, chụp ảnh nhanh, và chuyển đổi video và ảnh hiện tại từ album của bạn để tạo các tác phẩm nghệ thuật tức thì. Lưu các tác phẩm sáng tạo của bạn và chia sẻ với bạn bè thông qua email, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, và YouTube, tất cả từ trong ToonCamera.

Các tính năng:

• Lựa chọn từ nhiều hiệu ứng phim hoạt hình, bút chì, thuật vẽ bằng chấm, và mực
• Tùy chỉnh các hiệu ứng của bạn với các phong cách nghệ thuật độc đáo
• Chụp ảnh và ghi video với xem trước các hiệu ứng thời gian thực
• Chuyển đổi video và ảnh hiện tại từ album của bạn
• Lưu các tác phẩm sáng tạo của bạn và chia sẻ với bạn bè thông qua email, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, và YouTube

-----------------

Transform your world into a live cartoon.

Selected by Apple for iTunes Rewind Hot Trends In Apps and as an App Store Essential.

"An amazing piece of technology." - Terry White, www.bestappsite.com

"Best toon app out there, and totally worth the price!" - Robin Rhys, AppAdvice Daily

ToonCamera is an amazing video and photography app that turns your world into a live cartoon. Apply real-time cartoon and art effects to your camera feed, record video, snap photos, and convert existing video and photos from your albums to create instant works of art. Save your creations and share them with friends through email, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Instagram, and YouTube, all from within ToonCamera.

Features:

• Choose from multiple cartoon, pencil, stipple, and ink effects
• Customize your effects with unique line art styles
• Take photos and record videos with a real-time preview of the effects
• Convert existing photos and videos from your albums
• Save your creations and share them with friends through email, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Instagram, and YouTube
• Create canvas prints, posters, and more

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

4.9.2 | OS ≥ 8.1

Cập nhật: 2023-04-21


Server1 Server2 Server3

5.0.0 | OS ≥ 11.0

Cập nhật: 2024-05-20


Server1 Server2 Server3

tags: id392538848 392538848 com.codeorgana.tooncamera See your world as a cartoon Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: